APIE PARODĄ

Paroda, skirta SUMNERIO WELLESO DEKLARACIJAI, pirmiausia atskleidžia JAV politinę ir diplomatinę paramą, kurią Lietuva (ir jos šiauriniai kaimynai) praktiškai jautė visus sovietinės okupacijos metus. Todėl joje gausu istorinių dokumentų, liudijančių JAV politinį dėmesį SSRS okupuotai Lietuvai, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone bei konsulatų Niujorke ir Čikagoje veiklą ir diplomatinę kovą dėl nepriklausomybės atkūrimo; Lietuvos diplomatų bei įvairių JAV veikusių lietuviškų patriotinių organizacijų lyderių reguliarius tarnybinius susitikimus ir kontaktus su Valstybės departamento pareigūnais, kongresmenais, priėmimus Baltuosiuose rūmuose, protestus prieš SSRS imperinę politiką. Parodoje atskleidžiama LDT bei jos šefų Stasio Lozoraičio, dr. Jurgio Šaulio ir Stasio Antano Bačkio politinė ir diplomatinė veikla bei pastangos koordinuoti kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo JAV ir Europoje.

Daugiau

Peržiūrėti virtualią parodą

Sumnerio Welleso deklaracijai skirtą parodą inicijavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada Vilniuje. Parodą parengė Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyrius. Eksponuojami dokumentai iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos valstybės naujojo archyvo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, ELTA archyvo, JAV valstybės departamento, Lietuvos jūrų muziejaus, viešų interneto prieigų.